آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آئین نامه ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرمهای ستاد توسعه زیست فناوری مربوط به طرح تحلیل وضعیت نیروی انسانی زیست فناوری کشورآئین نامه ها
بخشنامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان در همایش های معتبر خارج از کشورآئین نامه ها
بخشنامه پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان همایش های بین المللی داخل کشورآئین نامه ها
شیوه‌نامه جامع نشر کتب علمی دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه ها
بخشنامه ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها ، مراکز علمی ، جامعه و صنعتآئین نامه ها
شیوه نامه اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمیآئین نامه ها
شیوه نامه فعالیت های اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه ها
آئین نامه جامع بازار فناوری و سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی / دستور العمل مدیریت فعالیت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامیآئین نامه ها
آیین نامه طرح های پژوهشی (درون دانشگاهی، برون دانشگاهی، مشترک)آئین نامه ها
شیوه نامه ارزیابی و پرداخت جایزه مقالاتآئین نامه ها