سامانه مدیریت علم سنجی اعضای هیات علمی (سایمد)

 

 

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی

جهت تکمیل و بروز رسانی سامانه  اطلاعات علم سنجی اعضا هیات علمی(سایمد)  پس از مطالعه فایل های راهنمای پیوست و ساخت google scholar ,orcid, reserch ID, autour ID مشخصات مربوط به خود را در فایل اکسل پیوست تکمیل و فایل را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایید.

tehranmedicalbranch.1364@yahoo.com

راهنمای بروزرسانی اطلاعات سامانه علم سنجی-بخش سوم

راهنمای تشکیل پروفایل اسکولار

راهنمای تشکیل پروفایل-ORCID

راهنمای تشکیل_Researcher_ID

راهنمای_بروزرسانی_اطلاعات_علم_سنجی_بخش اول و دوم

راهنمای استفاده از پایگاه اسکوپوس

فایل سایمد