سامانه مدیریت امور پژوهشی (پژوهشیار)

 

 

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

با توجه به مکانیزه شدن کلیه فرایندهای پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان به صورت آنلاین ،(ثبت طرح پژوهشی ،پایان نامه و رزومه اعضای هیات علمی )،ضروری است اعضای محترم هیات علمی ،دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکتری عمومی در مقطع استاژری که در مرحله اخذ پایان نامه می باشند هر چه سریعتر در سامانه پژوهشیار به ادرس http://ris.iau.ac.ir.ثبت نام نمایندTeb-Bullet-R.gifراهنمای آموزش قدم به قدم با" نحوه ثبت نام در سامانه مدیریت امور پژوهشی (پژوهشیار )"

Teb-Bullet-R.gifراهنمای سامانه مدیریت امور پژوهشی(پژوهشیار)

Teb-Bullet-R.gifراهنمای گردش کار پایان/رساله دانشجویی در سامانه مدیریت امور پژوهشی(پژوهشیار)

Teb-Bullet-R.gifراهنمای محیط اعضای هیات علمی در سامانه پژوهشیار

Teb-Bullet-R.gif فیلم آموزشی 1

Teb-Bullet-R.gif فیلم آموزشی 2

Teb-Bullet-R.gif فیلم آموزشی3

Teb-Bullet-R.gif فیلم آموزشی 4

Teb-Bullet-R.gif فیلم آموزشی 5

Teb-Bullet-R.gif فیلم آموزشی 6

Teb-Bullet-R.gif فیلم آموزشی 7

Teb-Bullet-R.gif فیلم آموزشی 8

Teb-Bullet-R.gif فیلم آموزشی 9

Teb-Bullet-R.gif فیلم آموزشی 10

Teb-Bullet-R.gif فیلم آموزشی 11

 

**آدرس وبگاه سامانه پژوهشیار: ris.iau.ac.ir

**آدرس گروه تلگرامی پژوهشیار:

https://t.me/joinchat/F2lf5D_87VwmRLLSBgjwPg