اداره انتشارات پژوهشی ،امور کتابخانه و اسناد

اداره انتشارات

 • پذیرش آثار  از مولفین محترم به منظور طرح در شورای انتشارات جهت چاپ و نشر مطابق شیوه نامه نشر کتب (لینک بخشنامه)
 • اعلام نظر نتیجه شورا به صاحب اثر
 • انجام امور مربوط به چاپ و انتشار کتب مصوب شورای انتشارات دانشگاه
 • استعلام بهای کتاب و پیگیری مراحل چاپ کتاب
 • تنظیم صورتجلسات شورای انتشارات
 • تنظیم قرارداد با صاحب اثر
 • مدیریت وب سایت اداره انتشارات و اطلاع رسانی فعالیتها و عملکرد دفتر از طریق سایت
 • ارسال کتاب اعضای محترم هیات علمی جهت ارزیابی به داوران
 • تشویق و ترغیب اعضاء هیئت علمی به ترجمه و تألیف کتب علمی و درسی مورد نیاز برای رشته‌های موجود دانشگاه.
 • همکاری با سایر مؤسسات انتشاراتی دانشگاه­های علوم پزشکی به منظور مبادله کتاب
 • پیش‌بینی بودجه و نیازهای مربوط به اداره انتشارات
 • پرداخت حق الزحمه داوری کتاب و صدور گواهی داوری کتاب

  تلفن اداره انتشارات:آقای امیر مهیار خوش سیرت 22601934 (مستقیم) / 22614607 داخلی: 257 

  E-mail: am.khoshsirat@yahoo.com