اداره امور پژوهشی و تولید علم

مدیر کل پژوهش و تولید علم

آقای دکتر مجید نقی پور  شماره تماس تلفن مستقیم 22640599 تلفن دانشگاه 22614611 داخلی 244

لینک مقالات در گوگل اسکولار

لینک مقالات در سایت اسکوپوس  

رئیس اداره پژوهش

 • بررسی مقالات  چاپ شده اعضای هیات علمی، اساتید مدعو و دانشجویان و همکاران جهت محاسبه تشویق مقاله مطابق با آئین نامه ها و بخشنامه های موجود (لینک بخشنامه تشویق مقالات)
 • محاسبه امتیاز پژوهشی اساتید برای ترفیع سالیانه
 • بررسی پرونده پژوهشی اساتید جهت ارتقا
 • درج مقالات ISI (wos) در سایت دانشگاه
 • بررسی مقالات مستخرج از پایان نامه دانشجویان
 • بررسی کمک هزینه پایان نامه دانشجویان مطابق با بخشنامه مربوطه    
 • بررسی درخواست اعضای هیات علمی جهت ماموریت مطالعاتی (لینک بخشنامه)
 • بررسی درخواست پژوهانه اعضای هیات علمی (لینک بخشنامه )

 تلفن تماس: خانم اکرم فتح آبادی- تلفن مستقیم 22618556 تلفن دانشگاه 22614611 داخلی 243

ایمیل: Akramfathabadi@yahoo.com

کارشناس بررسی طرحهای پژوهشی و سیمنارهای داخلی و خارجی

 • انجام امور فرایند طرحهای پژوهشی اعضای هیات علمی پس از بررسی در دانشکده/ مرکز تحقیقات و ثبت در سامانه پژوهشیار (بررسی، تصویب ،انعقاد قرارداد و ارزیابی گزارش میان دوره ای و نهایی و محاسبه حق الزحمه ارزیابی طرح و ...) با استفاده از بودجه مصوب مطابق با آئین نامه ها و بخشنامه های موجود (لینک بخشنامه طرح های پژوهشی)
 • هماهنگی و برگزاری جلسات شورای پژوهشی و انجام امور مرتبط به آن
 • بررسی درخواست شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنفرانس های علمی بین المللی معتبر خارج از کشور مطابق با آئین نامه شرکت در کنفرانسهای خارجی و تسویه حساب پس از انجام سفر با ارائه مدارک سفر
 • بررسی درخواست شرکت اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در کنفراس های علمی داخل کشور آئین نامه شرکت در کنفرانسهای داخلی  و پرداخت تسهیلات به شرکت کنندگان

تلفن تماس کارشناس: خانم الهام کوهبر- تلفن مستقیم 22618556 تلفن دانشگاه 22614611 داخلی 243

 ایمیل: pezeshkitehran.8@gmail.com

 

کارشناسان بررسی حق الزحمه اساتید پایان نامه و پشتیبانی سامانه پژوهشیار

 • بررسی فصلی حق الزحمه اساتید پایان نامه پس از اعلام دانشکده
 • پشتیبانی سامانه پژوهشیار ( امور پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشدو دکتری تخصصی )

تلفن تماس کارشناسان: خانم فاطمه پورکشاورز- خانم سولماز مدادی  - تلفن مستقیم 22618556 تلفن دانشگاه 22614611 داخلی 240