کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

 

 

1- بررسی طرح­ های تحقیقاتی علوم پزشکی از حیث:

الف- رعایت موازین شرعی، حقوقی و اخلاقی در تمامی پژوهش­های کیفی، تولیدی، علوم پایه، مداخله­ای، کارآزمایی بالینی، اپیدمیولوژیک تحلیلی، اپیدمیولوژیک توصیفی و طرح­های مبتنی بر اطلاعات بیمارستانی یا درمانگاهی

ب- مراقبت از انسان­ ها در برابر خطرات احتمالی ناشی از تحقیق

ج- حفظ حقوق آزمودنی، پژوهشگر و سازمان مجری پژوهش و حفظ ارزش­ های اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق

د- پیشگیری از اجرای طرح ­های تحقیقاتی مغایر با موازین اخلاق اسلامی و اخلاق ملی

2- ترویج فرهنگ استفاده از مشاورین اخلاقی و حقوقی در تحقیقات

3- پایش طرح­ های پژوهشی: نظارت بر اجرای طرحهای پژوهشی در طول انجام تحقیق

۴- طرح و بررسی شکایات محققین و رسیدگی و تصمیم گیری و اعلام نتیجه

۵- انجام سایر امور محوله از سوی کمیته کشوری اخلاق در پژوهش­ های علوم پزشکی یا رئیس دانشگاه در حیطه شرح وظایف کمیته

6- ارسال نسخه ­ای از طرح های مصوب در هر کمیته سازمانی به کمیته اخلاق دانشگاهی در پژوهش­ های علوم پزشکی جهت نظارت

E-mail: am.khoshsirat@yahoo.com

تلفن کمیته اخلاق: 22601934 (مستقیم) / 22614607 داخلی: 257