تولید ماست قالبی کم چرب پروبیوتیک

جهت ثبت نام لطفا کلیک نمایید.

اطلاعیه: تغییر زمان برگزاری کارگاه آموزشی 

 

نظر به برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم تحصیلی دانشجویان محترم در تاریخ  10 تیرماه زمان برگزاری کارگاه  تغییر نموده است که متعاقبا از طریق سایت مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی زمان برگزاری کارگاه اعلام خواهد شد.