عملیات خوب آزمایشگاهیGLP

جهت ثبت نام لطفاً کلیک نمایید.

اطلاعیه: تغییر زمان برگزاری کارگاه آموزشی عملیات خوب آزمایشگاهی (GLP)

نظر به برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم تحصیلی دانشجویان محترم و مصاحبه دکتری در تاریخ  11 تیرماه زمان برگزاری کارگاه GLP  تغییر نموده است که متعاقبا از طریق سایت مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی زمان برگزاری کارگاه اعلام خواهد شد.