کارگاه های خاتمه یافته

**همایش تغذیه و سرطان، چالشها و راهکارها

**کرم سازی مقدماتی، نیمه خصوصی

** مقاله نویسی علمی

** فرمولاسیون در صنعت غذا

**بیوانفورماتیک مقدماتی و پیشرفته

** آشنایی با رزین کامپوزیت

**میکرو RNA و سیستم بیولوژی سرطان

**آشنایی با سامانه پژوهشیار و ثبت پروپوزال

** تفسیر داده های NGS

**سیتوژنتیک

** ایجاد پروفایل علمی در ORCID,Researcher ID

**دوره آشنایی با مبانی پژوهشی

**اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

**نگارش پروپوزال و آشنایی با سامانه پژوهشیار

****روش تحقیق و مقاله نویسی مقدماتی

****اصول مقاله نویسی در علوم آزمایشگاهی و بالینی-مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی

**کارگاه دو روزه اصول PCR-مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی

**اصول و مبانی  Real Time PCR-مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی

**بیوانفورماتیک و طراحی دارو-مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی

**پوشش همگانی سلامت:تغذیه سالم با غذای سالم

**کارگاه آشنایی با سامانه پژوهشیار و ثبت پروپوزال

**نگارش پروپوزال و آشنایی با سامانه پژوهشیار

**کاربرد عصاره گیاهان دارویی در سنتز نانو ذرات فلزی

**آشنایی با نرم افزار endnote

**آشنایی با نرم افزار محاسباتی گوسین و گوس ویو

**آشنایی با پروپوزال نویسی

**فارماکولوژی گیاهان دارویی پرکاربرد

**عملیات خوب آزمایشگاهی GLP

**مقاله نویسی انگلیسی

**روش تحقیق و مقاله نویسی در علوم آزمایشگاهی و بالینی

**ویژه اعضای محترم هیات علمی- آشنایی با تهیه فیلم های آموزشی با استفاده از نرم افزار Camtasia

**اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

**دوره آشنایی با مبانی پژوهشی

**نگارش پروپوزال و آشنایی با سامانه پژوهشیار

**کارگاه مقاله نویسی علمی-مرکز تحقیقات ژنومیک پزشکی

** کارگاه مقالات مروری نظامند۱-مرکزتحقیقات ژنومیک پزشکی

** کارگاه مقالات مروری نظامند۲-مرکزتحقیقات ژنومیک پزشکی

** تولید ماست قالبی کم چرب پروبیوتیک

**آشنایی با شرح وظایف مسئولین فنی و مدیران کنترل کیفیت در کارخانه های صنایع غذایی

**فرمولاسیون مکمل های مبتنی بر منابع طبیعی

**سمینار علمی پیشگیری از سرطان پستان

**بسته بندی هوشمند مواد غذایی بر پایه فناوری نانو

**طراحی و تولید محصولات جدید غذایی