آدرسی دهی نام دانشگاه در تولیدات علمی و تشویق مقالات

۲۵ تیر ۱۳۹۷ | ۱۰:۴۶ کد : ۷۰ خبر
تعداد بازدید:۲۹۱۰

1- با توجه به مفاد بخشنامه شماره 274/87 مورخ 5/1/88 به منظور استفاده از تسهیلات چاپ مقاله در همایش ها و یا مجلات معتبر درج نام صحیح دانشگاه در تولیدات علمی به شرح ذیل اعلام می گردد.

- نام گروه آموزشی ، نام دانشکده،  علوم پزشکی تهران ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

Department of ..., Faculty of ..., Tehran Medical sciences , Islamic Azad university ,Tehran,Iran

- - نام مرکز تحقیقات، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2- دریافت فرم های مربوط به معاونت پژوهشی ( تشویق . طرح . ترجمه . تالیف و...) از طریق سایت  دانشگاه به آدرس ذیل مقدور می باشد .

 

 

 


( ۴ )

نظر شما :